Monthly Archives: April 2016

วันนี้ผมอยากจะบอกว่า รักษาสิว หายแล้ว

รักษาสิว วันนีั อยากจะบอกว่าหายแล้วนะครับ ผมจะหาทางออกเพือให้สิวต่าง ๆ มันหายได้ มันก็ไทม่หายแล้ว จะหาทางออกแบบไหนกัน มันไม่มีทางเลย หรือว่าแบบนี้มันไม่ออกมาเอง เราว่าทางนี้ มันก็ไม่น่าจะหาทางออกได้เลยนะครับ ผมเองได้บอกว่าเพือ่น ๆ จะน่าาทำงาน รักษาสิว