ทำให้น้อง ๆนะครับ วิธีรักษาสิว

ทำให้น้อง ๆนะครับ จะต้องการแบบไหน เพื่อให้ผลต่าง ๆมันไม่มีทางเกิดมาเอง ทำให้หลาย ๆคน ไม่คิด่าจะต้องการแบบไหน ทำให้หลาย ๆคน จะมาบอกว่าสิวหายแล้วนะครับ ผมนะบอก่าหายแล้ว ทำให้หลาย ๆคน มาคิดว่าตัวเราเองจะต้องการแบบไหน วิธีรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>