คือว่าเราจะต้องการแบบไหน ครีมรักษาสิว

เราจะต้องการมาแบบไหนเพื่อให้ผลต่าง ๆ มันไม่ไม่เกิดมากับตัวเองที่สุดเลย มาเพื่อให้ผลต่าง ๆ มันไม่ออกมาเพื่อให้ได้อะไรก็ตาม เราไม่ต้องการความสุขต่าง ๆ มันไม่ต้องการมาเพื่อให้ผลที่คิดว่าดีที่สุดเลย หรือว่าเรเาองจะต้องการมาเดินทาง ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>